Chúc công việc thuận lợi bằng tiếng Anh siêu hay, siêu hấp dẫn, có thể áp dụng trong mọi trường hợp

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, qua câu ca dao này có lẽ phần nào bạn cảm nhận được giá trị của một lời nói cần thiết thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Không những chỉ có những lời nói trong sinh hoạt thường ngày cần…